banner4-2

Vår forretningsmodell

BackeGruppens virksomhet er delt inn i fire forretningsområder:
  • Eiendomsforvaltning
  • Prosjektutvikling
  • Entreprenørvirksomhet
  • Maskinutleie
Disse er representert gjennom selskapene Backe Eiendom Invest, Backe Prosjekt, Backe Entreprenør Holding og BAS Maskinutleie. Alle selskapene eies av AS Backe.

Backe Eiendom Invest AS

sørger for at de eiendommene som BackeGruppen til enhver tid eier, forvaltes på best mulig måte.

Backe Prosjekt AS

planlegger og utvikler boligprosjekter, næringsbygg og offentlige tjenestebygg på vegne av BackeGruppen og samarbeidspartnere.

Backe Entreprenør Holding AS

består av tolv selvstendige entreprenørselskaper og ett murmesterfirma. Selskapene drives lokalt.

Backe Entreprenør Holding støtter datterselskapene med fellesfunksjoner som innkjøp, IT, økonomi, regnskap, lønn, HMS og HR. Erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ressursutnyttelse skjer også på tvers av selskapene. De daglige lederne inngår i et faglig kollegium som deler erfaringer, diskuterer utfordringer og utveksler ressurser. Slik samler Backe Entreprenør Holding alle selskapene til en slagkraftig og solid aktør i norsk byggebransje.

Styrene i de enkelte selskapene er satt sammen av interne og eksterne representanter. Lokale næringslivsledere i styrene er en viktig del av BackeGruppens lokale forankring. Deres nettverk og kompetanse er en verdifull ressurs for de daglige lederne i hverdagen. BackeGruppens forretningsmodell har gitt frihet til å velge strategi og retning med lange perspektiver i snart 60 år.

BAS Maskinutleie AS

BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg, og er lokalisert fem steder på Østlandet.

Finansiell informasjon

banner2-2