Studenter

 

Prosjekt- og diplomoppgaver

Studenter er en viktig målgruppe for Backe. Gjennom vår kontakt med studenter knytter vi kjennskap til potensielle arbeidstakere for fremtiden. Vi tilegner oss samtidig ny kunnskap gjennom innovativ nytenkning og kreative impulser. Backe har interesse av at studentene i vår bransje opplever en best mulig overgang fra skolebenken til arbeidslivet. Hvilken bedre måte å gjøre dette på enn å la oss hjelpe deg med prosjekt- eller diplomoppgaven?

Dersom du sitter på et konkret prosjekt eller en idé i forbindelse med diplomoppgaven, ønsker vi i BackeGruppen å gi deg en hjelpende hånd.

Søknad om prosjekt-/diplom­oppgaver sendes direkte til det aktuelle selskap i ditt lokalområde.

Postadresse og e-postadresse finner du under selskaper i Backe. Se her

Bransjesamarbeid

Backe har ambisjoner om å være ledende innenfor vårt servicesegment og søker jevn tilførsel av ny kompetanse for å oppnå de beste resultater. Vi holder oss løpende oppdatert på utvikling som skjer i bransjen og i tillegg ønsker vi å bidra til videre fremvekst ved å by på den kompetanse og erfaring vi sitter på. Et viktig virkemiddel for Backe i denne retning er vår deltagelse i Næringslivsringen. Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom byggenæringen, bygg studentene og studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Næringslivsringen ble opprettet i 1999 med formål å bidra til flere flinke og godt motiverte bygg studenter på NTNU og derigjennom høyere kompetanse og en mer kompetent og konkurransedyktig byggenæring.
Næringslivsringen er en unik møteplass hvor bransjens nye hoder kommer i samtale med erfarne krefter i bransjen – og omvendt. Gjennom finansiell støtte og deltagelse i Næringslivsringens prosjekter ønsker BackeGruppen å bidra til økt rekruttering til studiene, samt til forskning og undervisning ved fakultetet.

Informasjon om næringslivsringen finner du her: http://www.naringslivsringen.no/

Sommerjobb 2017

Søknadsfrist for Sommerjobb i Backe er ​02.jan 2017

Vi bygger for fremtiden og for sommeren 2017 søker vi dyktige og lærevillige ingeniørstudenter til sommerjobb i våre selskaper.

Hos oss får du omsatt teori til praksis, du får kjennskap til bransjen og oppleve hvordan det er å jobbe i prosjekt. Du får muligheten til å opparbeide deg verdifull kompetanse, få relevant arbeidserfaring med varierte arbeidsoppgaver i et uformelt og godt arbeidsmiljø i tillegg til at vi får mulighet til å bli kjent med deg.

Vil du være med på laget, vil vi gjerne høre fra deg!

Vi er representert geografisk i hele Sør Norge, det er viktig at du skriver hvor i landet du søker sommerjobb. Se hvor vi er representert her; selskaper i BackeGruppen

Du registrerer din søknad elektronisk ved å åpne denne linken: http://backegruppen.no/ledige-stillinger. Husk å legge ved CV og karakterutskrift og skriv et kort søknadsbrev om hvorfor du ønsker å bli del av BackeGruppe- teamet sommeren 2016.

Partnerskapsavtaler

Partnerskap er et viktig virkemiddel for samarbeid mellom skole og næringsliv, hvor elever og studenter blir kjent med våre selskaper, og hvor vi får anledning til å fremme næringslivets synspunkter ovenfor skolene. Flere av BackeGruppen`s selskaper har inngått partnerskapsavtaler med skoler på ulike nivåer.

Partnerskapsavtaler ​i BackeGruppen:

AS Ing. Gunnar M. Backe:

Fagskolen i Oslo

AS Miljøbygg:

- Gjøvik Tekniske Fagskole

Høyskolen i Gjøvik - Ingeniørlinjen

Bøhmer Entreprenør AS:

- Fagskolen Tinius Olsen

Martin M. Bakken AS

-Elverum ungdomsskole

-Elverum videregående skole 

-Hanstad barne og ungdomsskole 

-Trysil videregående skole 

BackeGruppen verdsetter unge og dyktige talenter!

Sivilingeniør Gunnar M. Backes Studiestipend deles årlig ut til kandidater som utviser stor interesse for entreprenørfaget og som har relasjoner til BackeGruppen og våre selskaper.

Aktuelle kandidater skal ha hatt sommerjobb eller utfører prosjekt/diplomoppgave i et av våre selskaper.

Søknaden sendes til daglig leder i det selskapet du har tilknytning til.

Søknadsfrist er 30. september 2016.

 

Karrieremuligheter

For lærlinger