Backe Forny AS
Fornebuveien 11
1366 Lysaker
Telefon: 23 39 23 00
Telefax: 23 39 23 01


Fakturaadresse:
EHF/E-post: faktura@backe.no
P.b. 6537, 7439 Trondheim
Kart

Backe Forny AS

Backe Forny AS er BackeGruppens spesialist på miljøriktig renovering og ombygging.

CEO

NØKKELTALL

Ansatte 26
Omsetning 250 MNOK
Etablert 2012
Tjenester Entreprenør
Adm. Dir: Bjørn Gunnar Aase

Bygninger er essensielle for mennesker. Vi lever våre liv i bygninger – hjemme, på skolen og på arbeidet. Som mye annet vil også byggene vi lever i slites ut. Byggherrer og entreprenører har i lang tid vurdert to utfall når et bygg har gått ut på dato. De kan rive de gamle og bygge nytt, eller de kan renovere dagens bygg.

FORNY lever av miljøriktig rehabilitering. Vi tenker annerledes enn mange andre. Vi tenker først og fremst på FORNYing. Ved hjelp av FORNY-metoden renoverer vi gamle bygg mer kostnadseffektivt enn andre. Metoden har hele tiden fokus på kundeverdi. Det som ikke skaper kundeverdi, gjør vi ikke. VI utfører konseptutvikling, prosjektutvikling, prosjektering og produksjon.

Det skjer alt for ofte at den endelige målsetningen settes alt for langt ut i prosjektet. FORNY bil bidra til at de riktige valgene tas på de optimale tidspunktene. FORNYs medarbeidere har bred kompetanse innen prosjektutvikling, prosjektering og produksjonsgjennomføring. Vi sikter mot vår visjon som er prosjektgjennomføring i verdensklasse. Godt samarbeid med våre partnere på tekniske fag sikrer at det til enhver tid er de riktige menneskene som jobber med prosjektet. Det er effektiv FORNYing

FORNY vil være den foretrukne samarbeidspartneren innen bygningsfornyelse. Når en som eier en eiendom står over for valget og nybygg eller renovering av eksisterende bygning , skal valget være enkelt: I stedet for ny – FORNY!

Følg prosjektenes hjemmesider her
www.lysakerbuen.no
www.s99.no
www.fornyskovbakken.no
www.hsvsykehjem.no

Her kan du se vår online brosjyre!

Adm. Dir: Bjørn Gunnar Aase
post@forny.no
Telefon: 23 39 23 00
Telefax: 23 39 23 01

Kontaktpersoner