Backe Østfold AS
Rosenborgveien 3
1630 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69357080
Telefax: 69357081


Fakturaadresse:
P.b. 6537
7439 Trondheim
Kart

Backe Østfold AS

Backe Østfold AS er BackeGruppens fotfeste i Østfold. Selskapet er totalleverandør av entreprenørtjenester i Østfold og Søndre Akershus. Backe Østfolds hovedaktiviteter er knyttet til boliger, yrkesbygg samt mindre anleggs- og serviceoppdrag innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr også drifts- og vedlikeholdstjenester, primært gjennom egen serviceavdeling.

CEO

NØKKELTALL

Ansatte 70
Omsetning 265 (2014)
Etablert 1999
Tjenester Entreprenør
Adm. dir Håkon Glosli

Backe Østfold har en klar målsetting om null feil på overleverte prosjekter og null fraværsskader på medarbeiderne våre. I tillegg drømmer vi om et resultat på 7 prosent av omsetningen. For enkelhets skyld kaller vi dette for vårt 007-mål, og i 2014 nådde vi det. Backe Østfold hadde også en omsetningsvekst på cirka 40 prosent og en omsetning på 265 millioner kroner i 2014. Vekststrategien gir oss muligheten til å fokusere på planlegging og gjennomføring. Viktig er også fagarbeidere og en tydelig og tilstedeværende prosjektledelse. Vi bruker god tid på å planlegge, og sørger alltid for å sette av store nok ressurser til å følge opp prosjektene våre.

Selskapet påtar seg i all hovedsak prosjekter i Østfold- og Søndre Akershus-området. Men vi arbeider også andre steder om det er faste kunder som vil ha oss med. Backe Østfold er mest kjent for å være en totalentreprenør. I tillegg har vi en egen serviceavdeling som tar på seg mellomstore og mindre oppdrag.

Vi skal overlevere feilfrie bygg. Østsiden Sykehjem i Fredrikstad kommune er et av mange gode eksempler på at vi får det til. Prosjektet er på 7000 m2, teknisk komplisert og med høy standard. Byggeprosessen var til tider svært krevende, men prosjektet ble overlevert uten anmerkning i overtagelsesprotokollen.

70 prosent av ordrereserven for 2015 er allerede inne, og de løpende prosjektene går etter planen. Dermed har vi god styrefart inn i det nye året. Det gir oss også et grunnlag for å regne med at 2015 blir nokså likt som fjoråret med tanke på omsetning og resultater.

 

 http://www.visbrosjyre.no/backe_ostfold/MailView/

 

 

 

Kart og veibeskrivelse

  

 Jobb & karriere       

Adm. dir Håkon Glosli
post.bo@backe.no
Telefon: 69357080
Telefax: 69357081

Kontaktpersoner

MENNESKENE

Trond Eriksen
Tømrerformann

» Les intervjuet Trond Eriksen

PROSJEKTENE

Gamle Stadion
Areal14.300 m2
EiendomstypeBolig
Nygaard Brygge
Areal6.564 m2
EiendomstypeBolig
Østerhaug Omsorgsboliger
Kontraktssum33201608
Areal1727m2 m2
EiendomstypeOPS
Østsiden Sykehjem
Areal7350 m2