Backe Entreprenør AS
Fornebuveien 11
1366 Lysaker
Telefon: 23 39 23 00


Fakturaadresse:
EHF/E-post: faktura@backe.no
PB 6537, 7349 Trondheim
Kart

Backe Entreprenør AS

Backe Entreprenør AS omfatter alle entreprenør, mur og stål selskaper i BackeGruppen

CEO

NØKKELTALL

Ansatte
Omsetning
Etablert 2010
Tjenester Morselskap
Adm dir: Sven Christian Ulvatne
Backe Entreprenør AS sammenfatter BackeGruppens entreprenørvirksomhet. Hovedfunksjonen til selskapet er å hjelpe, støtte og utfordre datterselskapene i deres daglige drift og utvikling.

Backe Entreprenør AS omfatter tolv entreprenørselskaper og et murmesterfirma.
 

Lokal forankring

Selskapene er solide, tradisjonsrike entreprenører som har opparbeidet seg stor lokal tillitt. Hvert datterselskap har sin egen daglig leder i tillegg til et styre med interne og eksterne medlemmer. Styrerepresentanter med lokal forankring, solid nettverk og bred næringslivskompetanse sikrer god forståelse og tilpasning til det lokale markedet. Organiseringen gir fordelen av korte beslutningsveier og nærhet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
 

Utveksling av kompetanse

Backe Entreprenør støtter datterselskapene med fellesfunksjoner som innkjøp, IT, økonomi, regnskap, lønn, HMS og HR. I tillegg legges det til rette for utveksling av kompetanse, erfaring og ressurser på tvers av selskapslinjene. Slik har de lokale selskapene sammen en konkurransekraft som gjør BackeGruppen til en betydelig entreprenør i norsk byggebransje.

 

IT

IT avdelingen leverer og supporterer tjenester til BackeGruppens ​ansatte spredt på 80-100 lokasjoner, kontorer og byggeplasser. Vårt mål er å levere stabile og sikre IT-systemer og infrastruktur til BackeGruppens selskaper samt å levere rask og god brukerstøtte til brukerne av de systemer vi leverer.

Sven Christian Ulvatne er administrerende direktør i Backe Entreprenør og styreleder i samtlige datterselskaper.

Les mer om

Adm dir: Sven Christian Ulvatne
post.ba@backe.no
Telefon: 23 39 23 00
Telefax:

Kontaktpersoner