Backe Eiendom
Fornebuveien 11
1366 Lysaker
Telefon: 23 39 23 00
Telefax: Bruk e-post :-)


Fakturaadresse:
EHF / faktura@backe.no
Postboks 6537 7339 Trondheim
Kart

Backe Eiendom

Backe Eiendom Invest sørger for at de eiendommene som BakeGruppen til enhver tid eier, forvaltes på best mulig måte.

CEO

NØKKELTALL

Ansatte 1
Omsetning
Etablert 2009
Tjenester Eiendomsforvaltning
Daglig leder Eirik Strand
Selskapets eiendomsportefølje består av boliger, fritidseiendommer, næringslokaler og offentlige bygg som eies og forvaltes gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS).

En ledende OPS-aktør

BackeGruppen har de siste årene posisjonert seg som en av landets fremste aktører innen OPS. Som samarbeidspartner til det offentlige i bygging av skoler, sykehjem og andre offentlige bygg kan BackeGruppen se utvikling, bygging og forvaltning av byggene under ett. Slik sikres rasjonelle løsninger, kvalitet, hurtighet i byggeprosessen og reduserte livsløpskostnader. 

Tett samarbeid i BackeGruppen

Utviklingen av OPS-byggene skjer ofte i nært samarbeid mellom Backe Prosjekt og BackeGruppens entreprenører. Backe Eiendom Invest finansierer byggene og leier dem ut til det offentlige, som benytter dem til sine formål. Det offentlige har også en tilbakekjøpsplikt på OPS-bygg.Eirik Strand er administrerende direktør for Backe Eiendom Invest.
Daglig leder Eirik Strand
post.be@backe.no
Telefon: 23 39 23 00
Telefax: Bruk e-post :-)

Kontaktpersoner

PROSJEKTENE

Asak Skole
Kontraktssum105 mill
ArealBTA 5.542 m2
EiendomstypeOPS