AS Backe
Fornebuveien 11
1366 Lysaker
Telefon: 23 39 23 00


Fakturaadresse:
P.b. 6537
7439 Trondheim
Kart

AS Backe

AS Backe er morselskapet som eier alle selskapene i BackeGruppen. Fra BackeGruppens spede begynnelse i etterkrigstidens Norge og frem til i dag har BackeGruppens samlede virksomhet vokst og utviklet seg til et av Norges største entreprenørkonsern.

CEO

NØKKELTALL

Ansatte
Omsetning
Etablert 1980
Tjenester Morselskap
Konsernsjef Eirik Gjelsvik
I dag står BackeGruppen støtt på fire ben med virksomhet innen entreprenørdrift, maskinutleie, eiendomsforvaltning og prosjektutvikling.

Selskapet har alltid vært familieeid, og eies i dag av familien til avdøde Peder B. Backe.


Lokal og langsiktig 

BackeGruppens viktigste konkurransefortrinn har hele tiden vært den lokale forankringen som oppnås gjennom selvstendige, lokalt drevne entreprenørselskaper. I tillegg er konsernets helhetlige utvikling sikret gjennom eiernes aktive styrearbeid ut i datterselskapene som eies hundre prosent indirekte eller direkte av morselskapet AS Backe. Dette er en forretningsmodell som gir BackeGruppen frihet til å velge strategi og retning med langsiktig perspektiv.

 

Formet av historien


BackeGruppen har sitt utspring i Gunnar M. Backes entreprenørselskap som ble grunnlagt i Oslo i 1946. Hans faglige integritet og sympatiske væremåte bæres i dag videre i konsernet – som har etablert og etterlever faglig dyktighet og ærlighet som sine fremste verdier. 



Under Terje S. Backe, som drev selskapet i perioden 1968 til 1993, ble grunnlaget for BackeGruppens forretningsidé lagt: å drive entreprenørvirksomhet gjennom selvstendige datterselskaper med stor markedskontakt og lokal tiknytning. 



Peder B. Backe ledet konsernet videre fra 1993 til sin død i 2010. Under ham opplevde BackeGruppen betydelig vekst – både organisk og gjennom oppkjøp. I perioden 1979 til 2011 kjøpte BackeGruppen til sammen opp syv lokale entreprenørselskaper og innlemmet dem i konsernet. I samme periode ble også seks nye selskaper og nye virksomhetsområder etablert. 



Eirik Gjelsvik er adm.dir i AS Backe og konsernsjef i BackeGruppen. Han viderefører selskapets forretningsidé i Gunnar, Terje og Peder Backes ånd. 



AS Backe og konsernledelsen i BackeGruppen holder til på Lysaker.
Konsernsjef Eirik Gjelsvik
post.ba@backe.no
Telefon: 23 39 23 00
Telefax:

Kontaktpersoner