Sørenga - Byggetrinn 1

Byggene i prestisjeprosjektet har en levetid på 200 år
Sørenga ligger midt i Bjørvika. Første byggetrinn består av 115 leiligheter på mellom 40 og 150 kvadratmeter, fordelt på tre sjuetasjers boligblokker. I tillegg kommer 1000 kvadratmeter næringsbygg i førsteetasjene som vender mot sjøen og store utomhusarealer.

Byggene i prestisjeprosjektet har en levetid på 200 år, noe som gjør at det ble stilt ekstra strenge krav til fundamenter og armering. Også kravene til materialer var strenge, siden prosjektet er en del av den omfattende miljøsatsingen for den voksende bydelen. Det gjorde at AS Ing. Gunnar M. Backe måtte være nøye med å sørge for at både eksisterende og nye standarder ble fulgt til punkt og prikke.

Blokkene på Sørenga står på løsmasser rett ved siden av Oslofjorden. Noe av det første som måtte gjøres, var derfor å bore og pæle ned til fjellet. Det dukket fram til slutt, men lå helt nede på mellom 60 og 82 meters dybde, med snitt på 70 meter. Den krevende operasjonen var bokstavelig talt nybrottsarbeid for Ing. Gunnar M. Backe, men ble løst på en god og korrekt måte.

ANDRE PROSJEKTER

Maxbo Stormarke...

» Les mer om prosjektet

FAKTA

Eiendomstype Bolig
Areal 11.550 BRA m2
Kontraktssum 240 mill
Byggherre Sørenga Utvikling KS

Backe Stor-Oslo AS

» Se flere prosjekter

MENNESKENE:

Stian Lislelid

Stian Lislelid fikk tømrerfagbrevet i 2008, fø... »

PRODUKTER OG TJENESTER:

» Entreprenør

HER LIGGER Sørenga - Byggetrinn 1