Hundsund grendesenter

Kommunen stilte strenge krav til miljøvennlige løsninger og energibruk
Hundsund grendesenter i Bærum kommune består blant annet av en barnehage, en skole, et servicebygg, idrettsbaner, en flerbrukshall og en utomhus grendegate. 

Kommunen stilte strenge krav til miljøvennlige løsninger og energibruk. Med 650 barn, unge og voksne på plass i grendesenteret, har Bøhmer Entreprenør AS også bygd løsninger som legger til rette for et intenst og langvarig aktivitetsnivå. Samtidig er det blitt tatt hensyn til strenge krav til materialvalg og sikkerhet for brukerne.

Deler av byggene er kledd i forhåndsproduserte glassfasader. Monteringsarbeidet måtte derfor utføres svært nøyaktig. Ekstra oppmerksomhet ble også rettet mot ståldragerne i himlingen på ungdomsskolen. Store flater med lite bæring gjorde at man valgte Peikko-dragere som fylles med betong. Prosessen forløp nøyaktig som resten av prosjektet: etter planen.

Etter overlevering har både byggherren og brukerne sagt seg svært fornøyde med leveransen til Bøhmer Entreprenør

ANDRE PROSJEKTER

Drammen videreg...

» Les mer om prosjektet

Konnerudsentere...

» Les mer om prosjektet

FAKTA

Eiendomstype Næringsbygg
Areal 7.800 m2
Kontraktssum 121 mill
Byggherre Bærum Kommune

MENNESKENE:

PRODUKTER OG TJENESTER:

» Entreprenør

HER LIGGER Hundsund grendesenter