banner1-2

Presse

Mediakontakter

Selskapenes mediakontakter er listet her
For generelle henvendelser kontakt Thea Backe, Thea.backe@backe.no

Backe fornyer sin identitet - se vår video:

Designmanual

BackeGruppens visuelle profil angår alle selskapene i BackeGruppen.
For å sikre at profilen opprettholdes, samt en akseptabel kvalitet på de visuelle elementene, er det helt avgjørende at riktig originalmateriell blir benyttet.

BackeGruppens designmanual oppdateres fortløpende i forhold til konsernets utvikling.
Du finner de på denne nettadressen: http://brand.backe.no


Logonedlastinger

BackeGruppens logo er sammensatt av ett felles symbol og et formgitt navnetrekk som navngir hvert enkelt selskap.
Nedlasting av det enkeltes selskap logoer kan gjøres fra dette området

Designmanual

designmanual

Logonedlastinger

backe-logo