banner4-2

Organisasjonsstruktur

BackeGruppen er en av Norges største entreprenører, med rundt 1000 ansatte og en årlig omsetning på ca 3.000 mill. Konsernet opererer på Østlandet, på Vestlandet og i Midt-Norge, med hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.  

BackeGruppen er et privat familieeid selskap, etablert i 1946. Virksomheten er delt i fire forretningsområder:  
  

org-kart-bg-m-logos-2014

Eiendomsforvaltning

Backe Eiendom Invest forvalter og drifter eiendomsmassen til BackeGruppen. I samarbeid med Backe Prosjekt AS er selskapet en betydelig samarbeidspartner i offentlig-private samarbeid (OPS).  

Backe Eiendom Invest ledes av Eirik Strand. 
 

Prosjektutvikling

Backe Prosjekt er BackeGruppens enhet for prosjektutvikling. Selskapet fungerer som byggherre – og planlegger og utvikler boligprosjekter, næringsbygg og offentlige tjenestebygg fra første strek til nøkkelferdige bygg.  

Backe Prosjekt ledes av Bjørn Tore Hagness. 
  

Entreprenør

Entreprenørvirksomheten er organisert under selskapet Backe Entreprenør Holding, som favner tolv selvstendige lokale entreprenører og et murmesterfirma.  

Alle disse datterselskapene ledes og drives lokalt, og får støtte til funksjoner som innkjøp, IT, økonomi, regnskap, lønn, HMS og HR gjennom Backe Entreprenør Holding. Selskapet legger også til rette for utveksling av kompetanse, erfaring og ressurser på tvers av selskapene. Gruppens helhetlige utvikling sikres gjennom aktivt styrearbeid ute i datterselskapene.

Backe Entreprenører Holding ledes av Sven Christian Ulvatne. 

Maskinutleie

BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg, og er lokalisert fem steder på Østlandet.

BAS Maskinutleie ledes av Jan Aasekjær.
Backe Eiendom Invest AS

Finansiell informasjon

banner2-2