banner5

For leverandører

Mer enn to tredjedeler av BackeGruppens verdiskapning skjer gjennom anskaffelser; BackeGruppen kjøper årlig varer og tjenester for over 2 mrd kroner. Vi søker derfor hele tiden etter leverandører, nasjonalt og internasjonalt, som kan hjelpe oss å øke vår konkurransekraft.

Rammeavtaler

BackeGruppens sentrale innkjøpsenhet inngår rammeavtaler basert på gruppens totale innkjøpsvolum. I tillegg inngås lokale avtaler for våre selvstendige datterselskaper.

Kontakt oss

Dersom du ønsker å bli leverandør til BackeGruppens selskaper kan du ta kontakt med Innkjøpssjef Mårten Skällenäs eller direkte med selskapene.

Faktura og merking av faktura

For at vi skal behandle fakturaen på en effektiv måte og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til riktig selskap og sendes til selskapets fakturaadresse.

Fakturaadresser i BackeGruppen finner du som egen link på denne siden.

Alle fakturaene skal tydelig merkes med prosjektnummer og prosjektnavn. Prosjektnummer skal fortrinnsvis plasseres i deres referanse feltet på fakturaen. Alternativt skal prosjektnummer plasseres på et fast sted på alle fakturaene.

Vi forbeholder oss retten til å returnere faktura med manglende fakturainformasjon.

Krav til etisk atferd

designmanual

Code of conduct

designmanual