banner4

Lærlinger

Dyktige håndverkere og ingeniører har ofte det til felles at de har gjennomgått et godt og kvalitetssikret lærlingprogram. Det kan vi tilby i BackeGruppen.

BackeGruppen tilbyr i den forbindelse
1) Læreplasser
2) Sommerjobb
3) Bistand ved prosjekt- og diplomoppgaver

Vi oppfordrer særlig studenter ved faglinjene Betong, Tømrer eller Forskaling til å søke læreplass hos oss.

BackeGruppen har i tillegg tett samarbeid med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Vil du lese mer om fagene og utdanningsmuligheter innenfor vår bransje, se EBAs hjemmesider: www.ebanett.no

Søknad om lærlingplass, sommerjobber og prosjekt/diplom­oppgaver sendes direkte til det selskapet i BackeGruppen du ønsker å jobbe i.

Kontaktinformasjon ligger under presentasjonen til det enkelte selskap, under SELSKAPER I BACKEGRUPPEN i hovedmenyen.

Karrieremuligheter

banner2_mini

For studenter

banner1_mini-2