banner2-2

Finansiell informasjon & nøkkeltall

2014 var et bra år for BackeGruppen. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs.

BackeGruppen har en solid økonomisk plattform og frihet til å gjøre de strategiske valgene vi selv ønsker. Solid økonomi bidrar til å skape trygghet for ansatte, leverandører og kunder. 

Nedenfor følger enkelte historiske nøkkeltall for konsernet:

nokkeltall-2014
Prognosen de neste årene er gode for byggebransjen og BackeGruppen. I Norge har vi lav arbeidsledighet, høy befolkningsvekst og et lavt rentenivå som er viktige premisser for etterspørselen etter både bolig og næringsbygg. Korreksjonen som har vært i boligmarket det siste året har vært et sunnhetstegn, men vil også resultere i noe mindre bygging av nye boliger i 2015. Forventet markedsutvikling, kombinert med tidligere års ekspansjoner, gjør at BackeGruppen prioriterer lønnsomhets foran videre vekst i 2015.