banner3

Kurs og utdanning

Velkommen til BackeSkolen!

BackeGruppen`s fremste konkurransefortrinn er menneskene i organisasjonen. For å sikre dette fortrinnet skal selskapets interne BackeSkole være et være et sted der vi får påfyll og henter ny inspirasjon. Vi skal bidra til at medarbeidere er i en kontinuerlig opplærings- og utviklings prosess. BackeSkolen administrerer målrettet opplæring og skreddersydde kurs og kompetanseprogram for å høyne den enkelte medarbeiders faglige kompetanse og personlige utvikling. Gjennom obligatoriske og frivillige kurs og samlinger skal vi bidra til at kompetansen økes på flere nivåer og organisasjonen forbedres og utvikles kontinuerlig.  

 

 

 

 

For studenter

banner1_mini-2

For lærlinger

banner4_mini

Kontaktinfo:
Anita Linde
anita.linde@backe.no